туристам агентам
На главную
Новости
Расписание поездов
Авиарейсы
Гостевая книга
Контакты

Наша рассылка

Отписаться
Консультации и помощь в оформлении документов для граждан Украины:

Договор с клиентом"__" 2014 р. г. Донецьк

Попередня угода №
про замовлення туристичних послуг

Діюча угода підписана Сторонами

ЧП "АГАТ-МСД" (надалі "Фірма") в особі директора панi Светлани Папа-Дмитрієвої, діючої на підставі Статуту та ліцензії АГ України № 580596, на право здійснення туристичної діяльності на території України, та пан (і) __________________________________, виходячи з переліку маршрутів (подорожей) "Фірми", "Клієнт" замовляє туристичні послуги згідно з ціновими додатками та графіками заїздів.
Основні положення
1."Клієнт" робить попереднє замовлення на туристичні послуги "Фірми", виходячи з переліку маршрутів (подорожей).
2. Одночасно з замовленням "Клієнт" здійснює попередню оплату в розмірі __________ грн._____, яка зараховується при остаточних розрахунках між Сторонами.
3. Отримавши підтвердження замовлених "Клієнтом" послуг, "Фірма" має повідомити про це "Клієнта". У випадку непідтвердження попередньо замовлених послуг, "Фірма" пропонує "Клієнтові" альтернативний сервіс. Якщо запропонований сервіс не влаштовує "Клієнта", він залишає за собою право відмовитись від замовлення з поверненням гарантійного авансу.
4. "Клієнт" має сплатити залишок від повної вартості туру не пізніше " ___ " __________2014 р.
5. В разі несвоєчасної оплати послуг "Фірма" залишає за собою право анулювати замовлені послуги з утриманням з "Клієнта" фактично понесених матеріальних збитків.
6. При відмові "Клієнта" від замовлення у разі його повного підтвердження, "Фірма" залишає за собою право застосувати до "Клієнта" штрафні санкції у розмірі попередньої оплати.
7. Приймаючи всі вищєвказані умови, Сторони підписують цю попередню Угоду:

         Від "Фірми"                                                        Від "Клієнта"
ЧП "АГАТ - МСД"                                   _____________________________
м. Донецьк, вул.
Щорса 38-5
тел. 337-22-89                                       _____________________________

-------------------------------------                  -----------------------------------------
Директор С.Н. Папа-Дмитрієва


"__" 2014 р. г. Донецьк

Договір - доручення №
про надання туристичних послуг

Сторони за цим Договором

ЧП "АГАТ - МСД" (надалі "Фірма"), що діє на підставі ліцензії Держкомтуризму України на право здійснення туристичної діяльності АГ № 580596 вiд 28.09.2011 р. в особі директора панi Светлани Папа-Дмитрієвої, що діє на підставі Статуту з одного боку, та пан  (і) _________________________________ (надалі - "Клієнт"), з іншого боку, уклали цей Договір-доручення (надалі - "Договір") про наступне :
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором "Фірма" зобов"язується надати "Клієнту" туристичні послуги на підставі виданої їй ліцензії на право здійснення туристичної діяльності, а також керуючись положеннями Закону України "Про туризм", в обсягах та на умовах, визначених в Додатку №1 , який є невід"ємною часткою цього Договору.
1.2. Під наданням туристичних послуг сторони розуміють організацію "Фірмою" туру - туристичної подорожі, забезпеченої відповідним комплексом туристичних послуг.
1.3. Цим Договором "Клієнт" одночасно доручає "Фірмі" представляти його інтереси при бронюванні авіа - та залізничних квитків та сервісу за кордоном (замовлення готелів, харчування, трансферів, гидів, екскурсій), а також при оформлені документів на отримання в'їздних віз.
2. Обов"язки сторін
2.1. "Фірма" зобов"язується
2.1.1. забронювати та сплатити за дорученням "Клієнта" квитки на авіаційний чи на залізнодорожний рейс;
2.1.2. забронювати та сплатити за дорученням "Клієнта" місця у готелі;
2.1.3. оформити медичний страховий поліс ( страховий договір ) на кожну особу згідно з наданними "Клієнтом" відомостями;
2.1.4. оформити в"їздні туристичні візи;
2.1.5. надати "Клієнту" туристичний ваучер, який є єдиним документом, що підтверджує право "Клієнта" на одержання туристичних послуг;
2.1.6. забезпечити "Клієнта" інформаійно-рекламними матеріалами, що стосуються подорожі;
2.1.7. у випадку виникнення обставин, що роблять неможливим надання "Клієнтові" послуг, обумовлених цим Договором, негайно повідомити про це "Клієнта" та погодити перенесеняя дати початку подорожі;
2.1.8. проінформувати "Клієнта" про його права та обов"язки , умови страхування , митні правила України та країни , до якої прямує "Клієнт" , правила поведінки за кордоном.
2.2. "Фірма" має право
2.2.1. у випадку переповненнч готелів, викликаного незалежними від "Фірми" обставинами, здійснити заміну готеля, зазначеного у туристичному ваучері, на рівноцінний, при умові забезпечення всіх умов обслуговування.
2.3. "Клієнт зобов"язується" :
2.3.1. не пізніше 14 днів до початку подорожі надати "Фірмі" належним чином оформлений закордонний паспорт та інші документи, необхідні для отримання в"їздних віз;
2.3.2. у випадку виклика "Клієнта" Посольством чи консульством іноземной країни, до якої прямує "Клієнт", для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи у визначений строк;
2.3.3. оглянути та перевірити правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно повідомити "Фірму" про виявлення в них недоліки (неточності, помилки);
2.3.4. отримати у "Фірми" туристичний ваучер;
2.3.5. прибути до аеропорту за 2 години до вильоту літака;
2.3.6. у місцях перебування "Клієнт" зобов"язаний :
- виконувати митні та прикордонні правила;
- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї та релігійні вірування країни перебування;
- дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об"єктів історії та культури, природи ;
- не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів , які діють на території країни перебування;
- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання та перебування ;
- відшкодовувати збитки, завдані його неправомірними діями.
2.4. "Клієнт" має право :
2.4.1. у випадку порушення "Фірмою" істотних умов цього Договору, пред"явити "Фірмі" претензії протягом 14 днів після повернення з туру. Претензія повинна бути викладена в письмовій формі з додаванням максимально можливої кількості документів, що її підтверджують, а також має бути доповнена туристичним ваучером з відміткою про неповноту наданих послуг з боку обслуговуючих організацій. У випадку відправлення такої претензії поштою, датою пред"явлення претензії буде вважатися дата на штемпелі відділення зв"язку за місцем знаходження офісу "Фірми", куди ця претензія повинна бути направлена. "Фірма" письмово відповідає на претензію протягом 20 днів і, у випадку її обгрунтованності, виплачує "Клієнту" різницю у вартості обумовлених у цьому Договорі і фактично наданих послуг . "Фірма" не розглядає претензії "Клієнта" до якості наданих послуг, що грунтуються на суб"єктивній оцінці "Клієнтом" цих послуг, а також за відсутності відповідних записів у туристичному ваучері.
2.4.2. на повну та об"єктивну інформацію про послуги, що надаються "Фірмою" в межах цього Договору, про закони та правила проживання за кордоном.
3. Порядок взаєморозрахунків
3.1. Вартість замовлених послуг "Клієнт" сплачує безпосередньо постачальникам цих послуг на підставі та за цінами, узгодженими у Договорах (Контрактах), укладених "Фірмою" з вищевказаними установами.
3.2. Вартість послуг "Фірми" по бронюванню та організації туру у вигляді комісійної винагороди, "Клієнт" сплачує згідно затвердженого прейскуранту.
4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони погоджуються, що "Фірма" несе відповідальність перед "Клієнтом" виключно в межах конкретного переліку послуг, визначених у Додатку № 1 до цього Договору. Виступаючи посередником між "Клієнтом" та організаціями, які є безпосередньо виконавцями послуг, а саме : авіакомпанією, транспортною організацією, готельною установою, страховою компанією, "Фірма" не несе відповідальності за обставини, які знаходяться поза її контролем ( за відміну або затримку рейсів, зміну типу літака, втрату або пошкодження багажу, втрату особистих речей і таке інше).
4.2. У разі відмови "Клієнта" від туру після підписання цього Договору, "Фірма" застосовує по відношенню до "Клієнта" штрафні санкції, а саме :
-При відмові від туру до Польщи ,Угорщин, Чехіі ,Греції, Іспанії, та інших країи Шенгенскої угоди штраф становитиме:
Строк відмови до початку туру Неустойка (штраф) – визначений наперед розмір збитків
від 14 до 9 днів --25% від вартості турпродукту,
від 8 до 4 днів --50% від вартості турпродукту,
за 3 дні --80% від вартості турпродукту,
від 2 і менше днів до початку туру --100% від вартості турпродукту.
-При відмові від поїздки (турпродукту) до Індонезії (о. Балі), Мальдівських островів штраф становитиме:
Строк відмови до початку туру Неустойка (штраф) – визначений наперед розмір збитків
від 28 до 22 днів-- 50% від вартості турпродукту,
за 21 і менше днів до початку туру-- 100% від вартості турпродукту.
-При відмові від поїздки (турпродукту) до Туреччини, Єгипту, Тунісу, Таїланду, Китаю, Індії, Марокко штраф буде становити:
Строк відмови до початку туру Неустойка (штраф) – визначений наперед розмір збитків
від 21 до 15 днів -- у розмірі вартості 3-х діб проживання,
від 14 і менше днів до початку туру --100% від вартості турпродукту.
- За відмову від новорічного, різдвяного, канікулярного або травневого туру (прийнятого до виконання Туроператором замовлення), з поселенням до готелю у період: з 22 грудня по 15 січня; з 20 березня по 2 квітня; з 25 квітня по 13 травня; з 22 жовтня по 12 листопада, а також туру під час державних свят України або у дні проведення на території країни перебування спортивних змагань, інших заходів, що характеризується підвищеним попитом на туристичні послуги у такій країні в цей період - штраф (неустойка) становитиме 100% від загальної вартості туристичних послуг якщо відмова відбувається
4.3. За невиконання , неналежне виконання або порушення зобов"язань за цим Договором сторони несуть відповідальність в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
4.4. Сторони звільняються від відповідальності повністю або частково , якщо невиконання обов"язків пов"язане з виникненням після підписанням цього Договору обставин непереборної сили в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити й попередити своїми діями (форс-мажор). До таких обставин належать : війни, військові дії, блокади, ембарго та інші міжнародні санкції чи обмежувальні дії держави, які роблять неможливими виконання зобов"язань за цим Договором, пожежі та інші стихійні лиха.
5. Додаткові Умови
5.1. "Фірма" не несе відповідальності за втрату "Клієнтом" проїздних квитків, закордонних паспортів та інших документів, необхідних для здійснення подорожі, та не відшкодовує пов""зані з цим додаткові витрати "Клієнта".
5.2. "Клієнт" несе самостійну відповідальність за всі дії відповідно до законодавства країни перебування.
5.3. "Фірма" не несе відповідальності за депортацію "Клієнта" з країни перебування. При цьому "Клієнтові" повертається часткова вартісь туру , згідно з Договорами "Фірми" з безпосередніми виконавцями послуг.
5.4. "Фірма" не несе відповідальності за відмову Посольства чи консульства країни, до якої прямує "Клієнт" у видачі в"їздної визи. При цьому, за відсутності явних ознак відмови, "Клієнтові" повертається повна вартість сплаченного туру. В іншому випадку (фальсифіковані чи недоречно оформлені "Клієнтом" документи, що призвели до відмови у видачі візи , надання "Клієнтом" недостовірної інформації або приховування суттєвої інформації про себе або членів сім"ї, що також призвело до цих наслідків та таке інше) "Фірма" залишає за собою право застосувати по відношенню до "Кліента" штрафні санкції, які мають компенсувати документально підтверждені витрати "Фірми", що виникли у результаті відмови у в"їздній візі.
5.5. Клієнт"підтвержує, що стан його здоров'я , та здоров'я членів сім"ї дозволяе участь у данному турі.
6. Заключні положення
6.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної сторони.
6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання а також повної сплати вартості туру і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов"язань за даним Договором.
6.3. Умови данного Договору мають однакову зобов"язувальну силу для обох сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов"язковим укладанням письмового документу про це.
6.4. Всі додатки та зміни до даного Договору, які будуть внесені і підписані Сторонами, становитимуть його невід"ємну частину.

7. Підписи сторін

         Від "Фірми"                                                        Від "Клієнта"
ЧП "АГАТ - МСД"                             ПІБ _____________________________
м. Донецьк, вул.                 Паспорт _____________________________
Щорса 38-5 -         Адреса _______________________
Тел./факс (062) 345-22-69, 337-22-89      Телефон: _________________
Ліцензія АВ 157995 від 22.09.2006р.
-------------------------------------                  -----------------------------------------
Директор С.Н. Папа-Дмитрієва
Полный текст договора с дополнениями скачать здесь

B началоПолезная информация

Что взять в дорогу
Туристический словарь
Туристические сокращения
Аптечка туриста
Путешествия с животными
Прокат авто за рубежом
Таможенные правила
Читаем авиабилет
Чаевые в разных странах

Информация о странах

Венгрия
Польша
Испания
Чехия
ТФ "АГАТ" тел.: +38(071) 315 1499, viber/whatsapp: +38(095) 401 8787; skype: agatdon; e-mail: svetlana-agat@i.ua, © 2006-2018